Kurser

Konstmåleri för avancerade

1250 kr

4 lektioner (cirka 60 - 90 min)

egen material

Denna kurs är utformad för de som redan kan måla och vill utveckla sin konstförmåga. På din första lektion kommer vi att titta närmare på dina tidigare målningar så att jag kan få en bättre förståelse på vad du har för kunskaper och vad du behöver lära dig mer.

Du målar/ritar med din egen material.
Kursschemat bestämmer vi tillsammans.

Nästa kurser börjar veckan 40!

1200 kr

4 lektioner (cirka 60 - 90 min)

egen material

create art at Konstgaraget

Anmäl dig nu

Lär dig att skapar konst I olika former